Historik

99,9% drifttid
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 17 dagar!
Avbrott
Beacon Legacy Services / Website
Inga händelser på 14 dagar!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Beacon Legacy Services / Website
Avbrott
Beacon Services / Website
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på en dag!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 13 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
Beacon Legacy Services / IPv4 Connections
Inga händelser på en dag!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på en dag!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på en dag!
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Beacon Services / IPv4 Connections
Inga händelser på 18 dagar!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
Beacon Legacy Services / IPv6 Connections
Avbrott
Beacon Legacy Services / IPv4 Connections
Inga händelser på 10 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 14 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på en dag!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på en dag!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
External Services / Stripe Payments
Avbrott
Beacon Services / API v2
Planned Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
External Services / Postmark Mail Delivery
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Beacon Legacy Services / IPv6 Connections
Avbrott
Beacon Legacy Services / IPv6 Connections
Avbrott
Beacon Legacy Services / IPv6 Connections
Avbrott
Beacon Legacy Services / IPv6 Connections
Avbrott
Beacon Legacy Services / IPv6 Connections
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 10 dagar!
Avbrott
Beacon Legacy Services / IPv6 Connections
Inga händelser på en dag!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
Beacon Legacy Services / IPv6 Connections
Avbrott
Beacon Legacy Services / IPv4 Connections
Avbrott
Beacon Services / Website
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
Beacon Legacy Services / Website
Avbrott
Beacon Services / API v2
Avbrott
Beacon Legacy Services / IPv4 Connections
Avbrott
Beacon Legacy Services / Website
Avbrott
Beacon Services / Website
Avbrott
Beacon Legacy Services / IPv6 Connections
Avbrott
Beacon Legacy Services / API v1
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
Beacon Services / Website
Avbrott
Beacon Legacy Services / Website
Avbrott
Beacon Legacy Services / IPv6 Connections
Avbrott
Beacon Legacy Services / IPv6 Connections
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Beacon Legacy Services / IPv4 Connections
Avbrott
Beacon Services / Website
Avbrott
Beacon Services / API v2
Avbrott
External Services / Postmark Mail Delivery
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på en dag!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 9 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på 21 dagar!
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Avbrott
External Services / Wasabi Cloud Storage
Inga händelser på 11 dagar!
Nitrado API Degraded Performance
2 berörda tjänster:
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado API
Avbrott
External Services / Nitrado OAuth 2.0
Inga händelser på 2 dagar!
Host Node Outage
8 berörda tjänster:
Avbrott
Beacon Legacy Services / IPv6 Connections
Avbrott
Beacon Legacy Services / IPv4 Connections